Доставка наилучшей фурнитуры из Европы

Евро*: 1€ = 42,30 грн

Евро*: 1€ = 42,30 грн

Публічний договір (Оферта)

купівлі-продажу товарів

Цей  договір (надалі - оферта) є офіційною публічною пропозицією ПП ВКФ «Меблеві Технології» (далі  - Продавець) укласти договір купівлі-продажу для Товарів, які  є в наявності на складі Продавця в м. Києві та представлені на сайті mt.ua. Товар, якого немає  в наявності на складі Продавця замовляється по окремому запиту з укладанням  іншого виду договору, а саме  договору  поставки товару під замовлення.

 Даний Договір є публічним, відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу, без надання переваги одному перед іншому в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені в цій оферті (надалі-Договір).

Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення  дій, передбачених розділом 3 цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття  вами  (далі – Покупець) всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень, у порядку до ст. 642 Цивільного кодексу України.

Покупець акцептує дану Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними й достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія цього Договору завжди розміщена на Сайті Продавця в обов’язковому порядку та є доступною для ознайомлення Покупцю або Відвідувачу Сайту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

 • Визначення термінів – В даній Оферті використовуються терміни, що мають наступне значення:
 • Продавець – Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Меблеві технології» (скорочено - ПП ВКФ «Меблеві Технології»), код ЄДРПОУ 25386816; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 102.
 • Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, що представлений на сайті Інтернет- магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.
 • Інтернет-магазин – сайт Продавця, розміщений у мережі Інтернет за адресом mt.ua, через який Продавець пропонує до продажу певний перелік Товарів.
 • Товар  або послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем  з переліку, наведеного на Сайті, яку Продавець пропонує до продажу.
 • Оферта – пропозиція укладання електронного договору купівлі-продажу у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та відповідно до cт. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України на умовах, встановлених Продавцем та викладених у цій Оферті.
 • Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Покупцем, а Договір купівлі-продажу укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Сайті згідно з розділом 3 цього договору та підтвердженням прийняття умов Оферти.
 • Замовлення – вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів Продавця, шляхом заповнення/внесення Товарів до відповідної форми на сайті Продавця, підтвердження такого замовлення та підтвердження згоди з умовами даної Оферти.
 • Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу, укладений за допомогою акцепту (здійснення Замовлення) Покупцем умов даної Оферти та здійснення замовлення без його письмового підписання Сторонами.
 • Договір поставки під замовлення – договір поставки під замовлення, укладений  для здійснення Замовлення  Покупцем, на Товар, якого немає в наявності на складі Продавця, шляхом письмового підписання Сторонами.
 • Склад Продавця –  місце  розміщення та зберігання Товарів Продавця.
 • Пункт видачі Товарів – місце, де Продавець видає замовлений та/або оплачений Покупцем Товар, адреса якого визначається Покупцем під час оформлення Замовлення на Сайті.
 • Пункт повернення товарів – місце, де Продавець здійснював видачу замовленого Покупцем Товару, адреса якого визначається Покупцем під час оформлення Замовлення на Сайті, в якому Покупець може здійснити повернення такого Товару протягом строків, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
 • Доставка до місця призначення – доставка замовленого та/або оплаченого Покупцем Товару через  кур’єрські служби доставки або у інший спосіб на умовах, визначених на сайті у розділі «СПОСІБ ДОСТАВКИ».
 • Недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення.
 • Cookie – це невеликі фрагменти даних (текстові файли), які надсилаються у ваш браузер із веб-сервера і зберігаються на вашому пристрої, щоб Cайт Продавця міг розпізнати ваш пристрій. Існує два типи файлів cookie, постійні та тимчасові (або "сеансові") файли cookie. Постійні файли cookie зберігаються як файли на вашому комп'ютері або на мобільному пристрої протягом тривалого періоду часу. Сеансові файли cookie тимчасово розміщуються на вашому комп'ютері під час відвідування нашого веб-сайту, але видаляються після вимкнення сторінки. Якщо ви не бажаєте приймати файли cookie, ви можете налаштувати параметри безпеки своїх веб-браузерів.

2. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Продавець зобов'язується передати Покупцеві у власність Товар, що пропонується на сайті Інтернет-магазину Продавця mt.ua, а Покупець приймає або зобов'язується прийняти Товар і сплатити за нього визначену вартість.

2.2. Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.3. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що представлені на сайті Інтернет-магазину mt.ua.

2.4. Датою укладення Договору (акцептом Оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору є дата реєстрації на Сайті та/або здійснення Замовлення та відмітки у відповідному полі про згоду (прийняття) умов даної Оферти.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Продавцем на Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Покупця або Відвідувача Сайту.

3.2. Для здійснення Замовлення Покупець реєструється на Сайті, та заповнює форму для Замовлення, що розміщена на сайті Продавця. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як обов’язкові.

3.3. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо  Товару або його частини, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку в тому числі якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.4. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця шляхом направлення йому листа на електронну адресу та/або повідомлення за номером телефону у тому числі усним повідомленням, які були зазначені Покупцем при реєстрації на Сайті.

3.5. Покупцю повідомляється на Сайті у розділі «Статус замовлення», в Особистому кабінеті або шляхом направлення йому листа на електронну адресу та/або повідомлення за номером телефону, які були зазначені ним при реєстрації на Сайті час, коли замовлений Товар, буде доступний на пункті видачі Товарів або при доставці до місця, за вказаною Покупцем.

3.6. Замовлення може бути здійснене Покупцем цілодобово.

3.7. Покупець не може змінювати своє Замовлення шляхом виключення із Замовлення Товарів, включення Товарів, зміни кількості після здійснення оплати.

3.8. Покупець може скасувати своє Замовлення  щодо Товару,   шляхом звернення до call-центру Продавця за номером телефону 0-800-304-404 або іншими, які розміщені на Сайті, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, в суботу з 10:00 до 16:00 години.

У такому разі, Продавець скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю за відповідною заявою згідно до  чинного законодавства України, крім Замовлень, які прийняті до виконання, щодо Товару, який підлягає розкрою, різанню під замовлений розмір Покупця.

4. Ціна  та  оплата Товарів

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Продавця mt.ua. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням податків, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Ціни на Товари або послуг можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому  ціна Товару, вартість, якого оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Товари, замовлені Покупцем, оплачуються останнім, шляхом безготівкового та готівкового розрахунку.

4.4. Оплата здійснюється через платіжні системи, які зазначені на Сайті у розділі «Оформлення замовлення».

4.5. Покупець має право відмовитись від прийняття Товарів, що можуть бути повернуті відповідно до норм чинного законодавства України та умов даного Договору.

4.6. Фінансові зобов’язання Покупця за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів.

4.7. Вартість Товару, яка вказана на сайті не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

5. Порядок отримання замовлених Товарів

5.1. Видача замовлених Товарів здійснюється в пунктах видачі Товарів, за адресами, визначеними на Сайті Продавця, або іншою адресою (у разі доставки до місця, за вказаною у Замовленні Покупцем адресою).

5.2. При здійсненні Замовлення Покупець обирає бажаний спосіб видачі Товарів.

5.3. Замовлені Товари передаються Продавцем до обраного Покупцем пункту видачі Товарів, особисто або за допомогою третіх осіб, залучених Продавцем.

5.4. Спосіб видачі Товарів:

5.4.1.  Товари можуть бути отримані Покупцем безпосередньо у Продавця в обраному пункті видачі Товару;

5.4.2.  Товари можуть бути отримані в місці, якщо це можливо за вказаною Покупцем або адресою.

5.5. Для отримання Замовлення згідно п.5.4.1.та 5.4.2. Договору Покупець для ідентифікації зобов’язаний надати Продавцю або його уповноваженому представнику в пункті видачі Товарів оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пред’явника та вказати номер Замовлення, або замість зазначених вище документів інший ідентифікатор, який буде йому відправлений по телефону та/або електронній пошті, які Покупець зазначив при реєстрації на Сайті. Ризики не збереження такого ідентифікатора або його використання третьою особою несе Покупець.

5.6. Продавець  може виконати Замовлення – поставити замовлений Товар в пункт видачі раніше строку, що встановлений цим Договором, про що інформує Покупця відповідним повідомленням по телефону та/або електронній пошті, які Покупець вказав при реєстрації на Сайті.

5.7. Об'ємні одиниці товару та великогабаритний товар може бути поставлений Продавцем  на індивідуальних умовах, які узгоджуються із Покупцем, про що Продавець  окремо повідомляє Покупця по телефону та/або електронній пошті, які Покупець вказав при реєстрації на Сайті.

5.8. В момент отримання Товару Покупець повинен перевірити комплектність, якість та відповідність Товару, та супровідні документи на Товар.

5.9. Разом із замовленими Товарами Продавець надає Покупцю супроводжувальну документацію, надання якої передбачено чинним законодавством України.

Покупець погоджується з тим, що супроводжувальна документація може бути надана Продавцем через її направлення по телефону та/або електронною поштою, які надані при реєстрації на Сайті.

У разі відсутності претензій з боку Покупця протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту відправлення Продавцем супроводжувальної документації, у спосіб зазначений вище є одночасно підтвердженням Покупця:

✔ його згоди на отримання від Продавця Товару в найменуванні та/або асортименті, що зазначені в накладній;

✔ підтвердженням факту прийому від Продавця Товару по їх кількості та якості, стану пакування, тощо.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві  Товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, окрім переліку товарів, що не підлягають поверненню які, передбачені та  затверджені Постановою Кабінетом Міністрів України, зокрема товар нарізаний або розкроєний під розмір, визначений Покупцем обміну і поверненню не підлягає.

6.2. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів, придбаних на Сайті, у разі, якщо Покупцем будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також у разі, якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів згідно Постанови КМУ № 172 від 19.03.1994 року та/або умов цього Договору.

6.3. У разі, якщо Покупець має намір повернути Товар згідно умов цього Договору, він зобов’язується передати Товар, від якого він відмовляється, Продавцю  або його уповноваженому представнику в пункті видачі Товару Продавця, що знаходиться за адресою отримання Товару та заповнити відповідні документи, що будуть надані Продавцем.

6.4. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товари в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 10 календарних діб з моменту повернення Товару. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем  Покупцеві не відшкодовується.

6.5. Повернення Товару здійснюється Покупцем Продавцю  в пунктах видачі Товару, що зазначені на Сайті з 9:00 по 18:00 з понеділка по п’ятницю.

6.6. У разі, якщо Покупець з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, визначені п.6.4. цього Договору, Продавець  має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів.

6.7. У разі, якщо Покупець з будь-яких причин не забирає Замовлений Товар протягом 14 календарних днів з дати направлення Продавцем  повідомлення про доставку Замовлення (не враховуючи дату направлення) та готовність його видачі Покупцю, вважається, що Покупець відмовився від Замовлення і Продавець  анулює його. Кошти сплачені Покупцем за таке Замовлення повертаються Покупцю на банківську карту, рахунок Покупця, вказаних в заяві Покупця в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 14 календарних діб).

Максимальний строк зберігання становить 14 календарних днів від дати повідомлення.

6.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем.

6.9. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем  за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на Сайті Інтернет магазину.

6.10. Продавець  не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Конфіденційність і захист персональних даних

7.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації і оформленні Замовлення, заповненні анкети Покупець надає Продавцеві та його партнерам у разі їх участі у забезпечені виконання Замовлення свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем  інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації Договору купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

7.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець  не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

7.4. Використання cookie необхідно для виконання Продавцем  зобов’язань за Договором. Використовуючи cookie Продавець  може проводити аутентифікацію та ідентифікацію Покупців та/або відвідувачів сайту. Без цих файлів cookie Продавець  не зможе розпізнати Покупця та/або відвідувача Сайту, а Покупець або відвідувач Сайту не зможете отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та зробити Замовлення. Також, cookie допомагають Продавцю  підтримувати безпеку наданих Покупцем або відвідувачем Сайту персональних даних.

7.4.1. Файли cookie дозволяють персоналізувати онлайн-історію Покупця або відвідувача Сайту на Сайті Продавця. Вони дозволяють Продавцю пам'ятати уподобання Покупця/відвідувача Сайту та Покупцю/відвідувачу Сайту, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Продавець  також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава Покупцям або відвідувачам Сайту, для вдосконалення Продавцем  Сайту та проведення дослідження на ринку. Якщо Покупець або відвідувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у Покупця відвідувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів Продавця на сайті.

7.4.2. Рекламні cookie: Ці файли cookie використовують інформацію про використання Сайту Продавця та інших веб-сайтів, наприклад, інтернет-сторінки, які відвідуються Покупцем відвідувачем Сайту, для розміщення реклами, яка більше підходить для Покупця або відвідувача Сайту.

7.4.3. Продавець  також має право використовувати cookie третіх осіб, які розміщують такі файли cookie на нашому Сайті для надання послуг, які вони надають (сторонні файли cookie).

7.4.4. Строк дії всіх файлів cookie, що використовуються Сайтом, становить 1 рік.

7.4.5. Можливість заперечення та вилучення файлів cookie. Якщо Покупець або відвідувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його комп'ютері або хотів би отримати інформацію про їхній вміст, Покупець або відвідувач Сайту може запобігти встановленню файлів cookie відповідним налаштуванням свого програмного забезпечення браузера.

7.5. Використання сторонніх рекламних послуг: Сайт Продавця може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Продавець не несе відповідальності.

Зокрема, Продавець не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх інтернет-сайтів, пов'язаних із інтернет-сайтами, на які Покупець або відвідувач Сайту може бути спрямований через ці інтернет-сайти. Відповідні провайдери/Власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих інтернет-сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації інтернет-сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Покупцем або відвідувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цього Договору.

8. Гарантійні зобов’язання.

8.1. Акцептуючи цю Оферту, Покупець підтверджує, що:

8.1.1. Укладає Договір добровільно і водночас повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови Договору справедливими та такими, що не обмежують права Покупця жодним чином;

8.1.2. Володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

8.1.3. На момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

8.1.4. Його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

8.1.5. Готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

8.1.6. Не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б діловій репутації Продавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та/або загальноприйнятим нормам моралі;

8.1.7. Його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Продавцем, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарській діяльності Продавця, порушити права інтелектуальної власності Продавця, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця;

8.1.8. При здійсненні оформлення Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Продавець  залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Покупцем, включаючи, але не обмежуючись, іменем Покупця та адресою доставки Товарів.

8.1.9. Він/вона ознайомлений(-а) із Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком № 3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року.

8.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Продавець  гарантує:

8.2.1. Що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення відповідно до усіх вимог Покупця, зазначених у відповідному Замовленні. До того ж Продавець  не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Покупця;

8.2.2. У зв'язку з тим, що ціни на товари можуть змінюватися і фактична кінцева сума замовлення може відрізнятися, Продавець  зобов’язується попереджувати Покупця або погоджувати з ним зміни у Замовленні Покупця, зокрема погоджувати заміну будь-якого Товару, зміну цін на  Товари, скасування Замовлення повністю або частково в порядку, встановленому цим Договором;

8.3. В ході виконання Замовлення Продавець  здійснить все можливе, але не гарантує:

8.3.1. Що фактично вибрані  Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті, незважаючи на те, що Продавець  доклав всіх можливих зусиль для того, щоб зображення Товарів максимально відповідали реальному вигляду відповідних Товарів;

8.3.2. Відповідність властивостей Товарів, вибраних Покупцем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем;

8.3.3. Фактичну наявність вичерпного переліку вибраних Продавцем на Сайті Товарів для їх передачі Покупцю на умовах цього Договору.

8.4. За винятком гарантій, прямо зазначених у Договорі, Продавець  не надає жодних інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо відповідності результатів виконання Замовлення конкретним цілям Покупця, або їх придатності для інших цілей і завдань.  

9. Строк дії. Умови зміни та розірвання договору.

9.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

9.2. Договір може бути розірваний:

9.2.1. Будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

9.2.2. За взаємною домовленістю Сторін.

9.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

10. Відповідальність

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. Продавець не несе відповідальності:

10.2.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Покупцем неповних та/або недостовірних і/або неактуальних даних при оформленні Договору;

10.2.2. За недотримання погодженого з Покупцем терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Продавця;

10.2.3. За шкоду та збитки, що виникли у Покупця внаслідок використання Товарів, отриманих у результаті виконання Замовлення;

10.2.4. За відсутність у Продавця технічної можливості здійснити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;

10.2.5. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.

10.3. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності (гарантійному терміні), а також інших позначок датування та маркування Товарів, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Покупцем Товарах, фактично переданих йому Продавцем, не є порушенням умов Договору.

10.4. У разі, якщо з якої-небудь причини Продавець не почне виконання Замовлення, або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Продавця за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Покупця щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням строку (терміну) виконання Замовлення на відповідний період.

10.5. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки і/або упущену вигоду Покупця і/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем вибраної ним форми оплати за виконання Замовлення.

10.6. Продавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем будь-якої з умов Договору.

10.7. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Покупцем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

10.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Продавця, сплаченої Покупцем в рамках Договору.

10.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажором).

10.9.1. «Форс-мажор» означає настання події або обставини («Подія непереборної сили»), яка перешкоджає або заважає Стороні виконувати одне або більше своїх договірних зобов'язань за Договором. Сторона не визнається відповідальною за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо вона доведе:

✔ що таке невиконання стало результатом перешкоди, що знаходиться поза її контролем;

✔ що від неї не можна було розумно очікувати в останній момент підписання договору прийняття до уваги цієї перешкоди або її наслідків для виконання Договору;

✔ що вона не могла розумно уникнути або подолати таку перешкоду або, принаймні, її наслідки.

10.9.2. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком надзвичайних та невідворотних обставин непереборної сили, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (форс-мажорних обставин), а саме: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

11. Інші умови

11.1. У разі наявності претензій/скарг у Покупця до якості поставлених Товарів Продавцем, що були замовлені на Сайті, або інших питань, що виникають у Покупця в рамках отримання Товарів, замовлених на Сайті, Покупець може звернутися шляхом направлення письмового запиту/скарги/претензії за адресою:

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 102;

Шляхом звернення до call-центру за номером телефону 0-800-304-404 або іншими, які розміщені на Сайті в будь-який день з понеділка по п’ятницю  з 9:00 до 18:00 (крім вихідних та святкових днів).

Шляхом звернення на електрону пошту info@mt.ua.

контакты